Duurzaam, Ecologisch en Circulaire aanpak

Samen maken we het verschil. Beter, schoner, gezonder en mooier!

Onze visie & missie

2018: Dennis Vermaas, eigenaar van VermiService, is de afgelopen jaren veel in contact gekomen met partijen die op diverse manieren duurzaam ondernemen, meestal producten en diensten waarin de mensen centraal staan. Al jaren zet hij zich als vrijwilliger in voor het versneld verbeteren en tevens beschermen van natuurlijke biotopen en habitats van diverse flora en fauna in en om de Gemeente Vlaardingen.

Door de jaren heen is een andere visie ontstaan. Ondernemen kan en moet duurzamer, met natuur, milieu en klimaat belangen i.p.v. direct eigen belang. Door het creëren van een circulair economisch bedrijfsplan kan VermiService bouwen aan een gezonde balans tussen ondernemen, natuurbescherming, klimaat en milieu verbetering, plezier, educatie en gezondheid. Samen werken aan een betere toekomst.

Het is de laatste jaren duidelijker geworden dat de huidige maatschappij opnieuw moet leren dat mensen deel uitmaken van de natuur, of beter gezegd, dat we te gast zijn, en daarom moeten we ons hierop aanpassen. Door industriële revolutie is er veel positief maar ook zeer zeker negatief veranderd. Chemische onkruiden en ongediertebestrijding, meer uitstoot door een groeiend aantal machines en voertuigen, geïmporteerde flora en fauna, versnippering van natuurgebieden en nog veel meer verkeerde keuzes welke steeds grotere problemen veroorzaken zoals habitat vernietiging, flora en fauna sterfte, menselijke gezondheidsproblemen, klimaatverandering, etc.

Gelukkig is er langzaam maar zeker meer vraag naar natuurverbetering in en om stedelijke gebieden, op grote en kleine schaal kunnen we ruimten op een juiste manier herinrichten, leuk voor mensen en tevens ecologisch gezond.

Vermicultuur & services

De naam VermiService komt van twee met elkaar verbonden gedachten. Als eerste circulaire economie, waarbij organische grondstoffen niet meer in de afvalverbranding eindigen maar terug worden gegeven aan de planeet voor meer ecologische successen. VermiService komt o.a. van Vermicultuur (composteren met behulp van wormen), met als resultaat minder verspild organisch materiaal en hierdoor een gecomposteerd eindproduct met zeer hoge substraat kwaliteit vol micro organismen en voedingsstoffen.

De tweede gedachte achter VermiService, is een ruim pakket aan services welke in de breedste zin duurzaam zullen worden uitgevoerd. Duurzaam en ecologisch onderhoud en optimalisatie van tuin, terrein, groendak en/of openbare ruimten. Dit is groenvoorziening zonder luidruchtige brandstofmachines, welke naast herrie ook ongezonde stoffen uitstoten. VermiService is dus een duurzame en natuurbeschermende groenvoorzieningen onderneming.