gras maaiservice

zonder uitstoot nette grasvelden

U wilt een grasveld het hele seizoen netjes laten maaien? VermiService maait uw veld het hele seizoen met voldoende regelmaat voor een nette uitstraling en doet dit 100% elektrische, dus zonder uitstoot. Tegelijk letten we op de kwaliteit van het veld en adviseren we over de te nemen maatregelen.

Combinatie velden

gezond voor milieu en natuur

Hoge grassen en kruiden hebben meer bladoppervlakte dan kort gemaaid gras. Hierdoor kunnen de grassen en kruiden fijnstof beter afvangen en werken daardoor als een natuurlijk filter. Ook is er meer schaduw in hoge gewassen waardoor de temperatuur er op hete dagen een stuk lager zal zijn dan op een kort gemaaid gazon.

Wadi maaidienst

Klimaatadaptatie met grasvelden

WADI staat voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie en is eigenlijk een groene greppel. Zo′n groene greppel onderhouden brengt de nodige uitdagingen met zich mee waarvan bodemverdichting wellicht de grootste is. VermiService heeft speciaal hiervoor een lichtgewicht maaimachine voor WADI onderhoud.

Gefaseerd maaibeheer

Altijd planten, mooie variatie, hoge biodiversiteit

Bij VermiService is het verhogen van biodiversiteit één van de hoogste prioriteiten. Kruidenrijke vegatatie is bijna overal mogelijk en de soortenrijkdom neemt exponentieel toe. Door gefaseerd maaien zorgen we voor een natuurlijk evenwichtige omgeving vol leven en sturen we aan op netheid waar nodig.

Dijken en taluten maaien

Maaiwerk op lastig terrein

Dijken moeten goed onderhouden worden omdat ze een extra belangrijke functie hebben, namelijk land te beschermen tegen water. Ook hebben dijken vaak een potentiele natuurwaarde voor o.a. insecten en vogels en daarvoor maaien we meerdere fases per jaar en doen dit met licht materieel.